Hvordan behandle flekker på tekstiler

Flekker på tekstiler lar seg som regel fjerne, spesielt hvis de tas raskt. Det er viktig å forsikre seg om at stoffet tåler behandlingen som anbefales her. Spesielt ull, silke, viskose og acetat tåler ikke altfor hardhendt behandling.
Se også hjelpemidler nederst på denne siden.

Asfalt

Smør fett eller olje på flekken. La dette ligge en stund, skrap av. Gjenta dette til det ikke løsner mer. Flekkresten fjernes med white-spirit, håndrensekrem eller oppvaskmiddel. Skyll bort middelet, eller vask plagget etterpå.

Beis

Ny flekk: Er beisen vannbasert, skyll med vann. Er beisen spritbasert, sug opp med sprit.
Gammel flekk: Vanskelig å fjerne.

Blod

Ny flekk: Skyll med kaldt vann som kan tilsettes litt salmiakk eller enzymholdig vaskemiddel.
Gammel flekk: Legg i bløt i lunkent vann med enzymholdig vaskemiddel i ca 1/2 time. Løs vaskemiddelet godt opp! (Vær forsiktig med ensymholdig vaskemiddel til ull og silke. Bruk heller en oppløsning av 1 ss salt til 1/2 l vann. Gni forsiktig og vask tøyet.)

Bær, frukt

blaabaer
Ny flekk: Spyl kokende vann gjennom flekken så raskt som mulig. Vask plagget. Noen fruktflekker, f.eks. banan, må vaskes bort – gjerne med enzymholdig vaskemiddel.
Gammel flekk: Fukt stoffet med oppvaskmiddel, la det ligge noen timer. Vask tekstilen.

Blyantstreker

Fukt flekken med oppvaskmiddel, la det ligge noen timer. Vask plagget.

Cola-drikker

Ny flekk: Spyl kokende vann gjennom flekken så snart som mulig. Vask plagget.
Gammel flekk: Fukt stoffet med oppvaskmiddel, la det ligge noen timer. Vask.

Egg

egg_s
Gni forsiktig med kaldt vann. Vask så med enzymholdig vaskemiddel, skyll godt.

Farge

Dypp flekken i sprit som er varmet i vannbad. Tilsetning av litt såpe øker virkningen. Vask. Stoff som tåler bleking: Bruk hydrogenperoksidløsning, skyll eller vask til slutt.

Fett

Vanskelige flekker fuktes med flytende oppvaskmiddel, la det ligge noen timer. Deretter vask. Hvis det er lettere flekker, vask ved 60 grader C hvis stoffet tåler det. White-spirit løser fett. Fukt flekken og sug opp med en klut. Gjenta hvis det er nødvendig. Vask plagget om nødvendig etterpå.

Frukt, fruktsaft

frukt_s
De fleste frukt- og saftflekker forsvinner ved kokvask med et vaskemiddel som inneholder blekemiddel (se vaskemiddelemballasjen). Tåler plagget vask ved 60 grader C, gjør følgende med flekken:
Ny flekk: Skyll flekken med en gang, vask.
Gammel flekk: Fukt med oppvaskmiddel, la det ligge noen timer og vask plagget. Fargerest kan blekes med hyrogenpeoksidløsning, skyll etter vask.

Fugleskitt

Gni forsiktig med eddik og vann (2 ss eddik til 1 dl vann). Går ikke flekken av, fukt med oppvaskmiddel, la det ligge noen timer og vask plagget.

Grønske, blomster

Dypp flekken i sprit som er varmet i vannbad. Tilsetning av litt såpe øker vrikningen. Vask. Stoff som tåler bleking: Bruk hydrogenpeoksidløsning. Skyll eller vask til slutt.

Gule flekker på hvit duk

Lag en grøt av vaskemiddel med blekemiddel og vann, gni den på flekkene. La det ligge litt og kok duken i rent vann. Skyll godt. Hvis duken har fargerike broderier, ta litt “grøt” på flekkene, la den ligge og vask den ved så høy temperatur som duken tåler.

Iskrem

Hell lunkent vann gjennom flekken, eller vask flekken.

Jordslag / mugg

Vask plaggene ved så høy temperatur som de tåler – helst 60 grader C eller høyere. Tåler ikke stoffet så høy etmperatur, legg det i en løsning av eddik og vann (2 dl eddik til 1 liter vann). La det ligge et døgn. vask plagget. det finnes også en spesiell jordslagfjerner i handelen.

Kaffe

Coffee Spilled on Daily Organizer
kaffebonne_s
Uten melk og fløte: Skyll flekken med rent vann, så høy temperatur som stoffet tåler. Med melk og fløte: Skyll først med lunkent vann, deretter med varmt vann. Hvis flekken er der fortsatt: Gni forsiktig med en klut fuktet i sprit, eller dypp i sprit som er varmet i vannbad. Tilsetning av litt såpe øker virkningen. Vask. Stoff som tåler bleking: Bruk hydrogenperoksidløsning, skyll eller vask til slutt

Kakao, sjokoladedrikk

Vask plagget ved 60 grader C hvis stoffet tåler det. Hvis stoffet bare tåler 40 grader C, ha oppvaskmiddel på flekken, la det ligge en stund. Vask plagget. Er det fortsatt en flekk, blek med hydrogenperoksid, skyll eller vask etterpå.

Ketsjup

Forsvinner ved kokvask med et vaskemiddel som inneholder blekemiddel. Tåler plagget vask ved 60 grader C, gjør følgende med flekken:
Ny flekk: Skyll flekken med en gang, vask.
Gammel flekk: Fukt med oppvaskmiddel, la det ligge noen timer og vask plagget. Fargerest kan blekes med hydrogenpeoksid-løsning, skyll eller vask.

Kosmetikk

Ha oppvaskmiddel på flekken, la det ligge noen timer. Vask plagget, helst ved 60 grader C eller ved så høy temperatur som stoffet tåler. Hvis det er fargeflekk tilbake, ta på hydrogenperoksid, skyll eller vask etterpå.

Kulepenn

kulepenn_s
Gni forsiktig på flekken med en klut fuktet i sprit, eller dypp flekken i sprit som er varmet i vannbad. Hvis du tilsetter såpe øker virkningen. Vask. Stoff som tåler bleking: Bruk hydrogenperoksidløsning, skyll eller vask til slutt.

Kvae / harpiks

Skrap av mest mulig. Legg flekken mot et absorberende underlag og fukt med terpentin. Fjern terpentinen med white-spirit, vaskemiddelløsning eller håndrensekrem. Skyll ut.

Lakk

Fukt flekken med tynner eller aceton mot et absorberende underlag. Forsiktig så det ikke blir skjolder! Vask plagget om nødvendig. OBS: Stoff av acetat og triacetat ødelegges av aceton. Noen typer lakk lar seg ikke fjerne.

Leppestift

lebestift_s
Ha oppvaskmiddel på flekken, la det ligge noen timer. Vask plagget ved en så høy temperatur som stoffet tåler. Hvis det er fargeflekk igjen, ta på hyrogenperoksid, skyll eller vask etterpå.

Lim

Vannløselig lim fjernes ved å spyle lunkent vann gjennom flekken. Til vannuløselig lim bruk aceton eller tynner. OBS: Ikke på acetat eller triacetat.

Majones

Vanskelige flekker fuktes med flytende oppvaskmiddel. La det ligge noen timer. Vask deretter ved så høy temperatur som stoffet tåler. Hvis det er lettere flekker, vask ved 60 grader C hvis stoffet tåler det. White-spirit løser fett. Fukt flekken og sug opp løsingsmiddelet med en klut. Gjenta hvis det er nødvendig. Vask plagget etterpå.

Maling

Ny oljemaling fjernes med white-spirit. Gammel oljemaling fjernes med terpentin tilsatt litt salmiakk. Legg en klut fuktet med terpentinblandingen på flekken og la den virke en stund for at flekken skal løses opp. Terpentinen fjernes med white-spirit eller vaskemiddelløsning. Skyll godt eller vask plagget. Latexmaling fjernes med eddik (ikke på acetat eller triacetat). La det ligge en stund, skrap av løsnet maling og gjenta behandlingen. Latexmaling kan være vanskelig å få bort.

Melk

melk_s
Hell lunkent vann gjennom flekken, eller vask plagget.

Neglelakk

Fjern flekken med aceton hvis stoffet tåler det (ikke på acetat eller triacetat). Neglelakkfjerner kan brukes, men den kan inneholde olje. Da får du en fettflekk. Den kan fjernes ved å gni flekken inn med oppvaskmiddel og la det ligge en stund før plagget vaskes.

Olje

Vanskelige flekker fuktes med flytende oppvaskmiddel, la det ligge noen timer. Deretter vask ved 60 grader C, hvis stoffet tåler det. White-spirit som løser fett kan også brukes. Fukt flekken og sug opp løsningsmiddelet med en klut. Gjenta hvis det er nødvendig. Vask plagget etterpå.

Oppkast

Skrap vekk faste partikler. Hell lunkent vann gjennom flekken, eller vask plagget med enzymholdig vaskemiddel. Lukten fjernes ved å vaske med vann tilsatt 1 ts salmiakk per dl vann. Skyll med rent vann.

Parfyme

Gni forsiktig på flekken med sprit.

Pudder

Ha oppvaskmiddel på flekken, la det ligge noen timer. Vask plagget, helst ved 60 grader C, eller ved så høy temperatur som stoffet tåler. Hvis det er fargeflekk tilbake, ta på hydrogenperoksid, skyll eller vask etterpå.

Rust

Legg stoffet i sitronsyreløsning – 1 ts sitronsyre per dl vann – i ca en time. Skyll med rent vann. Hvis du bruker rustfjerner, følg bruksanvisningen. Rustflekker kan føre til at det blir hull i stoffet.

Rødvin

Wine
Ny flekk: Spyl flekken med kokende vann og vask ved 60 grader C hvis stoffet tåler det.
Gammel flekk: Fukt med oppvaskmiddel, la det ligge noen timer og vask. Fargerest kan blekes med hydrogenperoksidløsning, skyll eller vask. Noen anbefaler å fukte en fersk rødvinsflekk med hvitvin, det skal ta fargen.

Sennep

Bruk først white-spirit eller flytende oppvaskmiddel. Vask tekstilen. Hvis det sitter farge igjen: Gni forsiktig på flekken med en klut fuktet i sprit, eller dypp den i sprit som er varmet i vannbad. Tilsetning av litt såpe øker virkningen. Vask. Stoffet som tåler bleking: Bruk hydrogenperoksidløsning, skyll eller vask til slutt.

Sjokolade, fast

sjokolade_s
Skrap vekk faste partikler. Ny flekk: Hell lunkent vann gjennom flekken, eller vask plagget med enzymholdig vaskemiddel.
Gammel flekk: Gni forsiktig på flekken med en klut i sprit, eller dypp den i sprit som er varmet i vannbad. Tilsetning av litt såpe øker virkningen. Vask. Stoff som tåler bleking: Bruk hyrdogenperoksidløsning, skyll eller vask til slutt.

Skismøring, klister

Smør fett eller olje på flekken. La det ligge en stund, skrap av. Gjenta til det ikke løsner mer. Flekkresten fjernes med white-spirit, håndrensekrem eller oppvaskmiddel. Skyll bort middelet. Vask plagget, hvis det er nødvendig.

Skokrem

Skrap av mest mulig. Legg flekken mot en absorberende underlag og fukt med terpentin. Fjern terpentinen med white-spirit, vaskemiddelløsning eller håndrensekrem. Skyll ut.

Smøreolje

Vanskelige flekker fuktes med flytende oppvaskmiddel. La det ligge noen timer. Vask deretter ved så høy temperatur som stoffet tåler. Eller: Bruk white-spirit til å løse fettet. Fukt flekken og sug opp løningsmiddelet med en klut. Gjenta hvis det er nødvendig. Vask plagget.

Stearin

stearin_s
Kjøl flekken med isbiter i en plastpose, eller legg plagget i fryseren. Skrap/brekk av så mye som mulig etterpå. Stearin som er trukket inn i stoffet kan fjernes om du legger dobbelt lag papirhåndkle over og under flekken og stryker over med middels varmt strykejern. Fettflekken som blir igjen blir oftest borte ved vask på 60 grader C. Hvis plagget tåler vask bare ved 40 grader C, ta på litt oppvaskmiddel. La det ligge en stund, vask plagget. Fargete lys kan gi fargeflekker. Dypp da flekken i sprit som er varmet i vannbad. Tilsetning av litt såpe øker virkningen. Vask. Stoff som tåler bleking: Bruk hydrogenperoksid-løsning, skyll eller vask til slutt.

Svette

Vask i enzymholdig vaskemiddel, eller fukt flekken med 1 ss eddik eller 1 ss salmiakk til 1 liter vann. La det ligge en stund. Hvilken av disse måtene som er best, avhenger av om du har sur eller alkalisk svette. Prøv deg fram. Skyll godt og vask etterpå.

Søle

La den tørke og børst plagget. Vask. P&aring ikke vaskbare stoffer kan du bruke white-spirit.

Te

tepose_s
Uten melk/fløte: Skyll flekken med rent vann med så høy temperatur som stoffet tåler. Med melk/fløte: Skyll først med lunkent vann, deretter med varmt vann. Hvis flekken er der fortsatt: Gni forsiktig på flekken med en klut fuktet i sprit, eller dypp den i sprit som er varmet i vannbad. Tilsetning av litt såpe øker virkningen. Vask. Stoff som tåler bleking: Bruk hydrogenperoksid-løsning, skyll eller vask til slutt.

Tjære

Skrap av så mye som mulig først. Smør så fett eller olje på flekken. La det ligge en stund, skrap av. Gjenta til det ikke løsner mer. Flekkresten fjernes med white-spirit, håndrensekrem eller oppvaskmiddel. Skyll bort middelet, eller vask plagget.

Tomatketsjup

Forsvinner ved kokvask med et vaskemiddel som inneholder blekemiddel. Tåler plagget vask ved 60 grader C, gjør følgende med flekken: Ny flekk: Skyll flekken med en gang, vask. Gammel flekk: Fukt med oppvaskmiddel, la det ligge noen timer og vask plagget. Fargerest kan blekes med hydrogenpeoksid-løsning, skyll eller vask.

Tran

Fukt med flytende oppvaskmiddel, la det ligge noen timer. Deretter vask. Hvis det er lettere flekker, vask ved 60 grader C hvis stoffet tåler det. White-spirit løser fett. Fukt flekken og sug opp løsningsmiddelet med en klut. Gjenta hvis det er nødvendig. Vask plagget om nødvendig etterpå.

Trykksverte

Smør fett eller olje på flekken. La det ligge en stund, skrap av. Gjenta til det ikke løsner mer. Flekkresten fjernes med white-spirit, håndrensekrem eller oppvaskmiddel. Skyll bort middelet, eller vask plagget.

Tusj

Gni forsiktig på flekken med en klut fuktet i sprit, eller dypp den i sprit som er varmet i vannbad. Tilsetning av litt såpe øker virkningen. Vask. Stoff som tåler bleking: Bruk hydrogenperoksid-løsning, skyll eller vask til slutt.

Tyggegummi

Kjøl stoffet med isbiter i en plastpose eller legg det i fryseboksen. Skrap bort så mye som mulig når det er kaldt. For å fjerne rester, dypp flekken i terpentin, deretter white-spirit.

Urin

Vask plagget.

Vann

Kan gi flekker på silke og viskose. Legg plagget på absorberende underlag. Fukt flekken med litt vann. Liten flekk kan tørkes med håndvarme. Stor flekk kan strykes tørr mellom to lag stoff på begge sider. Hvis flekken ikke går bort og stoffet ikke kan vaskes, send plagget til renseriet.

Vin

Bruk samme fremgangsmåte som for fruktflekker.

Øl

Gni eller spyl med rent, lunkent vann.

HJELPEMIDLER:

Hjelpemidler fås kjøpt i dagligvarehandel, jernvarehandel, fargehandel eller apotek.

Aceton

er det samme som neglelakkfjerner. Aceton er svært brannfarlig og må ikke brukes på acetat.

Eddik

5% eller 7% brukes til alkaliske flekker (svette).

Flytende oppvaskmiddel

har særlig fettløsende effekt.

Hydrogenperoksid (3%)

kjøpes på apotek. Bleker fargeflekker. Tilsatt salmiakk forsterker effekten.

Håndrensekrem

kan kjøpes på bensinstasjon og kan løse opp tjære, skokrem ol.

Klor

bleker fargeflekker.

Rødsprit

brukes til å fjerne fargeflekker. Er svært brannfarlig.

Salmiakk

brukes til å fjerne syreholdige flekker.

Sitronsyre

selges i krystaller og løses opp i vann. Brukes som blekemiddel eller til rustfjerning.

Terpentin

(vegitabilsk) løser opp kvae, fett, oljemaling, gummi ol.

Tynner

løser opp fett og noen typer maling. Er svært brannfarlig.

Vaskemidler

inneholder forskjellige ingredienser:

– Alkalier øker vaskeeffekten ved å øke surhetsgraden (pH-verdien) i vaskevannet.
Ull, silke og noen fargestoffer er ømtålige overfor alkalier, og nøytralt vaskemiddel bør brukes.

– Blekemidler for å fjerne fargeflekker, noen virker ved 40 grader C andre først ved 60 grader C.

– Enzymer fjerner proteiner og fett, og har virkning opp til 60 grader C.
Ull og silke inneholder proteiner og må derfor ikke vaskes med midler som inneholder enzymer.

– Tensidier har smussfjernende effekt.

White-spirit

løser fett og noen typer maling. Er meget brannfarlig.