Ringene 'Delight' (til høyre) og 'Bubble' Enamel Copenhagen - ring, delight / bubble
Ringene ‘Delight’ (til høyre) og ‘Bubble’ Enamel Copenhagen – ring, delight / bubble
'Bubble' ring Enamel Copenhagen - ring, bubble
‘Bubble’ ring Enamel Copenhagen – ring, bubble
Vist i sølv
'Bubble' ring Enamel Copenhagen - ring, bubble
‘Bubble’ ring Enamel Copenhagen – ring, bubble